We are using cookies to give you the best experience on our site. Cookies are files stored in your browser and are used by most websites to help personalise your web experience.
By continuing to use our website without changing the settings, you are agreeing to our use of cookies.

Biztonságtechnológia

IT Biztonságtechnológiai szolgáltatásunk magában foglal folyamat-, illetve rendszer alapú megoldásokat, így lefedve a vállalati működés- és információbiztonság területeit. A megoldások tervezésénél Partnereink igényeit szem előtt tartva ügyelünk arra, hogy a biztonság ráfordításai arányosak legyenek a védendő értékkel. 

Folyamatalapú megoldásaink a biztonságtechnológiát alapvetően az üzleti folyamatok spektrumából viszgálják: vizsgáljuk az információ, az adat áramlását az üzleti folyamatokban, és feltérképezzük a  lehetséges veszélyforrásokat, sérülékenységeket. Végül ajánlásokat, terveket készítünk azok elhárítására:

 • Informatikai Biztonsági Szabályzat (IBSZ)
 • Üzletfolytonossági Terv (BCP)
 • Katasztrófa-elhárítási Terv (DRP)
 • Specifikus szabályozások, policy-k
 • Biztonsági Profilok elkészítése (DoD: Department of Defense standard )


Rendszerszintű megoldásaink elsősorban a határvédelmi-, a kiszolgálói-, a kliens- és a hálózatbiztonság témakörei fókuszálnak:

 • Határvédelem felülvizsgálta, kialakítása
 • Publikus kulcsú Infrastruktúra (PKI) kialakítása
 • Kiszolgálók védelmének biztosítása,  
 • Biztonsági Profilok (DoD: Department of Defense)
 • Kliensvédelem 
 • Naplózás kialakítása, feldolgozása  (Log-elemzés)
 • Adamentés-visszaállítás tervezése, kialakítása
 
Cégünk megoldásai nemzetközi módszertanokra épülnek. Célunk, hogy biztonságtechnológiai megoldásaink által Partnereink adatai sérthetetlenek legyenek - szem előtt tartva azt, hogy azok egyúttal a megfelelő helyen, időben és személyeknél rendelkezésre is álljanak.