We are using cookies to give you the best experience on our site. Cookies are files stored in your browser and are used by most websites to help personalise your web experience.
By continuing to use our website without changing the settings, you are agreeing to our use of cookies.

Tanfolyami jelentkezés

Tanolyami jelentkezés menete

A Szirtes Technologies Kft. tanfolyamaira a hiánytalanul kitöltött és aláírt/céges pecséttel ellátott jelentkezési lap visszaküldésével lehet, melyet az alábbi lehetőségek valamelyikén továbbíthatja oktatóközpontunk részére:

A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében, írásban igazoljuk vissza. A jelentkezési lap kitöltött példányának megküldése jelentkező részéről a Szirtes Technologies képzési ajánlatának és feltételeinek elfogadását jelenti, illetőleg jelentkező kötelezettséget vállal arra, hogy a visszaigazolást követően megküldött számla ellenértékét határidőig kiegyenlíti.

Tanfolyami jelentkezési lapok

Tanfolyami jelentkezési lapokat letöltheti alább vagy a tanfolyami adatlapoknál a jelentkezési gombra kattintva.

Magyar nyelvű:

Angol nyelvű:

Befizetés módja

A tanfolyam befizetése a tanfolyami díj átutalásával vagy készpénzben a tanfolyam megkezdése előtt történik. Az oktatáson való részvétel feltétele a számlaösszeg kiegyenlítéséről szóló bizonylat bemutatása elektronikusan. Utólagos utalás esetén, ha a számlaösszeg a fizetési határidőig nem kerül kifizetésre, úgy Oktatóközpontunk a Polgári Törvénykönyv 2013. évi törvény 6:155§-ban foglaltak alapján jogosult késedelmi kamat igénylésére, amely esetén a késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt értéke. A kamat számításakor a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére.

Részvétel lemondása

Tanfolyami lemondást Oktatóközpontunk csakis írásban az info@szirtes.com vagy a training@szirtes.com e-mail címekre való megküldés esetén fogadja el. Amennyiben a tanfolyam lemondásra kerül úgy az alábbi fizetési kötelezettsége van a Megrendelőnek:

  • Két héttel (14 munkanap) a tanfolyam kezdése előtti lemondás esetén: díjtalan
  • Két héten belül (8-13 munkanap) a tanfolyam kezdése előtti lemondás esetén: a tanfolyami díj 25%-át számoljuk fel
  • Egy héten belül (2-7 munkanap) a tanfolyam kezdése előtti lemondás esetén: a tanfolyami díj 50%-át számoljuk fel
  • Egy nappal (1 munkanap) a tanfolyam kezdete előtt vagy a képzés napján történő lemondás, vagy írásbeli visszajelzés nélküli távolmaradás esetén: a tanfolyami díj 100%-át számoljuk fel

Jelentkezés előtt kérjük, hogy tekintse át

A jelentkezési lap aláírása és részünkre történő megküldése, illetve az elektronikus tanfolyami regisztráció szerződéskötésnek minősül, valamint az "Általános Szerződéses Feltételek (ÁSZF)" és az "Adatvédelmi nyilatkozat" elfogadását jelenti.